آموزش کیوبیس ۷- (2) معرفی asio۴all به عنوان یک رابط قدرتمند صوتی

 

 

asio۴all نرم افزاری برای کاهش latency یا دیرکرد در نرم افزار کیوبیس و سایر نرم افزارهای آهنگسازی است که در این درس توضیحات کاملی در ارتباط با این برنامه داده شده است