پشت صحنه آموزش سلفژ شرکت نگاره

استاد شریعتی دستیار رهبر ارکستر و عضو اصلی گروه آوازی تهران در حال تهیه اولین کلاس غیر حضوری آموزش سلفژ و دیکته موسیقی
.
.
.
.
.
.
.
.
.