فیلم آموزش نحوه شروع به ساخت یک پروژه جدید در پروتولز

این درس یکی از کوتاه ترین و مقدماتی ترین درس ها از آموزش پروتولز شرکت نگاره است که در 50 جلسه آموزشی تهیه و تدوین شده است و از طریق فروشگاه آنلاین نگاره عرضه شده در این درس آموزشی نحوه شروع بکار و پنجره Open Session برنامه پروتولز (PRO TOOLS) آموزش داده شده است این نرم افزار یکی از تخصصی ترین نرم افزارهای آهنگسازی است که خرید این بسته آموزشی به هیچ عنوان برای شروع کار به هنر جویان پیشنهاد نمی شود.