سازشناسی ایرانی ( ساز های زهی کوبه ای )

سازشناسی ایرانی ( ساز های زهی کوبه ای )

فصل2 ساز های زهی کوبه ای این ساز ها بدین گونه هستند که ازطریق زه تولید صوت می کنند اما سیم هایشان با ضربه به ارتعاش در می آیند. پیانو و سنتور از این دسته هستند که در اینجا به […]

سازشناسی ایرانی ( ساز های زهی زخمه ای )

سازشناسی ایرانی ( ساز های زهی زخمه ای )

فصل 1 ساز های زهی زخمه ای تار: تار یکی از پر قابلیت ترین، خوش صدا ترین و مستعمل ترین ساز های ایران است و صدای یار مطلوب و جذابی دارد. تار میتواند با کمترین محدودیت تمام فواصل موسیقی شرق […]

گیتار و سبک های مختلف نوازندگی گیتار

گیتار و سبک های مختلف نوازندگی گیتار

شاید بتوان در یک تقسیم بندی کلی،سبک های موسیقی را به دودسته تقسیم کرد: موسیقی جهانی وموسیقی محلی (فولکلوریک).موسیقی جهانی شامل سبک هایی ازموسیقی است که با معیارهای استاندارد موسیقی شامل اصول هارمونیک وسازبندی،فارغ از مرزبندی جغرافیایی،همگونی داشته باشد،مانند موسیقی […]