کلاس های غیرحضوری سلفژ و تقویت شنیداری ( با ارائه مدرک )

کلاس های غیرحضوری سلفژ و تقویت شنیداری ( با ارائه مدرک )

بسته آموزشی سلفژ و تقویت شنیداری ( به صورت غیرحضوری و همراه با ارائه مدرک) سلفژ و دیکته موسیقی از ابتدا مورد توجه اساتید علم موسیقی بوده لذا یادگیری آن و لزوم استفاده از حنجره انسان به عنوان اولین ساز بصورت کاملا […]