آسیب شناسی خوانندگی

آسیب شناسی خوانندگی

آسیب شناسی خوانندگی 1 : مصاحبه وحید استرون ( رها معیری ) با رضا میرهادیان در روزنامه همشهری / پنج شنبه، دهم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و چهار شماره 174 بخشایی از مصاحبه : مشکل بعدی برخی دیگر […]