توضیحات در مورد افکت Magneto کیوبیس ۵

توضیحات در مورد افکت Magneto کیوبیس ۵

در این بخش می خواهیم درباره ی افکت Magneto توضیح دهیم که نوعی کمپرسور محسوب می شود. متن زیر از صفحات 236 تا 238 کتاب «تهیه ی موسیقی با نیوئندو» آورده شده است:

این افکت برای برطرف کردن خشونت و خشکی صدای دیجیتال و ایجاد گرمی و نرمی صدای آنالوگ طرّاحی شده. بخشی از گرمی و نرمی صدا در سیستم ضبط آنالوگ بر اثر اشباع شدن نوار از سیگنال قوی در هنگام ضبط و ایجاد نوعی اعوجاج خفیف، ولی مطلوب حاصل می شود. Magneto این نوع کاراکتر ها را در صدا ایجاد می کند. این افکت برای قرار گرفتن روی خروجی اصلی (Main Mix – کانال خروجی اصلی – Output Bus – که صدای تمام کانال های پروژه در نهایت به آن می رود – معمولاً استریو) و لذا اعمال روی کلّ میکس – به منظور تقویت کلّی صدا و همچنین ایجاد کاراکتر آنالوگ – بسیار مناسب است و البتّه آن را برای تک کانال های پروژه هم به خوبی می توان استفاده کرد. پارامتر های آن به شرح زیرند:

– Drive: این پارامتر اصلی ترین پارامتر در Magneto است. مقدار Drive معادل Record Level (حسّاسیت ورودی) در ضبط های نوار یا ریل است. با افزایش آن سیگنال قوی تری وارد نوار فرضی شده و تأثیر اشباع شدگی نوار بیشتر می شود. با مقدار 10 شروع کنید و بنا به سلیقه ی خود و نسبت به صدای مورد پردازش، آن را دقیق تر تنظیم کنید.

– عقربه ی Meter ها: این نشانگر ها (Meter ها) می توانند شدّت سیگنال ورودی، شدّت سیگنال خروجی و یاشدّت سیگنال روی نوار فرضی را نشان دهند. پارامتر بعدی را مطالعه کنید.

magneto

– Level: توسّط این دکمه ها تعیین می شود که نشانگر های سیگنال (Meter ها) کدام سیگنال را نشان دهند:

+ Input: با انتخاب این حالت سیگنال ورودی نمایش داده می شود. این سیگنال نباید از 0 بالاتر رود. برای تنظیم آن از Input Level استفاده کنید.

+ On Tape: در این حالت، سیگنال ضبط شده روی نوار فرضی نمایش داده می شود. با زیاد کردن مقدار Drive، سیگنال قوی تر می شود و برای ایجاد افکت اشباع نوار، سیگنال باید به مقدار قابل توجّهی از 0 بالاتر برود.

+ Output: در این حالت، شدّت نهایی صدایی که از افکت خارج می شود، نمایش داده می شود. این مقدار هم نباید از 0 بالاتر رود. برای تنظیم آن از Output Level استفاده کنید.

– Characteristics: جنسیّت اعوجاج ایجاد شده را تعیین می کند.

– HF-Adjust/Tape Speed: انواع ضبط های نوار و یا ریل کاراکتر های صوتی مختلفی دارند. توسّط HF-Adjust می توان با میزان کردن فرکانس های بالا این کاراکتر ها را تولید کرد. پارامتر Tape Speed هم تعیین کننده ی سرعت ضبط در نوار فرضی است (دور) که منجر به کاراکتر های مختلفی از افکت اشباع شدگی می شوند.

– Input Level/Output Level: این ها تنظیم کننده ی شدّت ورودی سیگنال و شدّت خروجی سیگنال هستند. با انتخاب نمایش سیگنال ورودی و خروجی در نشانگر های سیگنال (Meter ها) و تنظیم این دو پارامتر، مطمئن شوید که صدای ورودی و خروجی از 0 بالاتر نرود.

منبع: مرجع موسیقی ایران

 

نرم افزارهای کاربردی کیوبیس

.

.

.