آشنایی با برنامه Reason

آشنایی با برنامه Reason

می دونم که خیلی از شما دوستان با Reason کار کردید یا حداقل فقط نصبش کردید و محیط کارش رو دیدید .

در نگاه اول وقتی شما برنامه رو اجرا می کنید

خوب همانطور که میدانید برنامه در نگاه اول از دو پنجره تشکیل شده:

1. پنجره اصلی
2.پنجره ابزار (Tool Windows) با زدن کلید F8 شما قادر خوهید بود این پنجره را ناپدید کنید و با تکرار F8 پنجره را ظاهر کنید

خود پنجره اصلی به چند بخش تقسیم میشه که در درس های بعدی در مورد شان صحبت خواهیم کرد

حال ابتدا به قسمت File رفته و بر روی New کلیک میکنیم

که 3 دستگاه بیشتر وجود ندارد :

1. Reason Hardware Device

2. Mastering

3.Mixer

در کنار هر دستگاه بالا سمت چپ یک فلش کوچک دیده میشود.

همانطور که میدانید وقتی شما روی فلش کلیک کردید دستگاه از حالت کوچک در آمد و به حالت اولیه یا استاندارد خود در آمد

توجه: هرگاه سر فلش به سمت راست باشد دستگاه در حالت کوچک شده و هرگاه سمت فلش به روی پایین (مثل شکل بالا ) دستگاه در حالت استاندارد است.

نرم افزار های reason

.

.

.