آشنایی با برنامه میکسر در Reason

آشنایی با برنامه میکسر در Reason

اسم این میکسر Mixer 14:2 است

این میکسر دارای 14 کانال استریو یا همان دو بانده است
هر یک از این کانال ها نیز شامل 3 بخش است :

1. AUX 

2. EQ

3.Vol

بخش اول Aux :

هر کانال دارای 4 تاپیچ AUX است که در تصویر با نام AUX1 تا AUX4 مشخص است اما کار این AUX چیست ؟ AUX برای میزان اعمال تعیین افکتها روی کانال مشخص شده است

بخش دوم EQ :

اکولایزر دارای 2 پیچ است :

الف . TREBLE : این اکولایزر برای افزایش و یا کاهش صدای زیر است

ب . BASS : این اکولایزر برای افزایش و یا کاهش صدای باس است

بخش سوم VOL و PAN 

این بخش دارای یک پیچ به نام Pan و یک اهرم کنترل به نام VOL و دو دکمه به نام های M و S است که M مخفف MUTE و S مخفف SOLO است

الف . M یا MUTE : با زدن این دکمه صدای کانال فوق قطع میشود

ب . S یا SOLO : با زدن این دکمه صدای تمامی کانال های دیگر به حالت M رفته و فقط صدای همان کانالی که دکمه S فعال است بخش می شود

ج . PAN : این پیچ برای انتقال صدا به دو باند چپ و راست است

خوب حالا میرسیم به دو بخش دیگر میکسر ریزن یعنی RETURN و MASTER VOLUME

RETURN :

این قسمت که در عکس با کادر آبی رنگ در گوشه سمت راست مشخص شده برای اتصال دستگاهای افکت است با استفاده از پیچ های ریترن میتوانید تنظیم را برای همه کانال ها اعمال کنید
هرگاه که شما دستگاه افکتی به میکسر متصل کنید نام افکت در یکی از قسمت های ریترن نوشته میشود

MASTER VOLUME: 

این قسمت در عکس با نشان M.VOLUME مشخص شده است که کارش این است که صدای خروجی اصلی میکسر را مشخص می کند.

نرم افزار های reason

.

.

.