فرایند آواز خانی

فرایند آواز خانی

نکاتی کوچک از استادی بزرگ

(استاد میرهادیان -میخواهم زیبا آواز بخانم   )

قدرت تفکر: تمام فرایند آواز خانی به مغز و فرمان او به سیستم عصبی باز میگردد.

در آن حد اگر خواننده به حقیقت این موضوع پی ببرد از تمرینها ی خود کاسته و بیشتر تفکر میکند

بطوری که تمرین حنجره در جایگاه دوم قرار میگیرد

(این تفکر برای پس  یاد گیری اصول است)

زمزمه خط صوتی: پس از آنکه به ادای کلام یک ترانه اهتمام ورزیدید خط صوتی و ملودی آن را با خود زمزمه کنید به گونه ای که آهنگ ریتم و حالت آن مشخص  باشد ولی کلام و متن شعربا صدایی زمزمه وار و غیر واضح باشد

قرار گیری فک: اگر با نوع آواز خاندن خود مشکل دارید و در آن کمبود حس می کنید سعی نمایید با دهانی بازتر یا بسته تر از حد طبیعی آواز بخانید ببینید چه نتیجه ای می گیرید نصبت به هر کدام که احساس بهتری داشتید بر روی آن تمر کز کرده و تمرین را ادامه دهید. اگر تفاوتی احساس نشد دلیل بر درستی غریزی فواصل  فک شماست و مشکل با تمرینات دیگر حل خواهد شد

ترشحات داخلی و عوامل محیطی:

تاثیرات ترشحات داخلی را بر روی صدا میتوان در صدای شخصی که بعد از گریستن شروع به آواز خاندن می کند مثال زد .

عواملی  مانند: خواب.استرس.گریه. استشمام بوی بد یا شدید یا حتی بوی خش وهمچنین شدت نور محیط تاثیر مستقیم بر روی صدا دارند