نرم افزار ریزن از جمله نرم افزار های قدرتمند آهنگ سازی است که به علت داشتن یک بانک صدای کامل می توان بدون نیاز به سمپل و سایر اضافات در آن به آهنگ سازی پرداخت . ما در این بسته آموزشی در طول ده فصل شما را از ابتدا تا انتها با مراحل تکمیل ساخت یک آهنگ آشنا کردیم.

در ادامه می توانید لیست سرفصل های آموزشی این بسته را مشاهده کنید .

 

فصل اول:تازه هاي reason

درس اول:معرفي reason
اين قسمت توضيحاتي درباره ي reason به شما ارائه مي دهد.

درس دوم:جلوه هاي reason
در اين بخش با جلوه هاي جديدreason آشنا مي شويد.

درس سوم:ورود به reason
اين درس به شما مي آموزد چگونه وارد محيط reason شويد.

درس چهارم:ترکيب صداها
اين درس نحوه ي ترکيب کردن صدا ها را به شما مي آموزد.

درس پنجم:چيدمان فضاي کار
شما در اين درس نحوه ي چيدمان فضاي کار خود د ر reason.را خواهيد آموخت

فصل دوم:سازماندهي صداها

درس اول:ساخت آهنگ هاي base
اين قسمت به شما نحوه ي ساختن صداهاي base.را خواهد آموخت

درس دوم:drum
در اين درس کار با Drum را ياد مي گيريد.

درس سوم:ساخت ضربات
شما در اين بخش طريقه ي ساخت ضربه هاي دلخواه را مي آموزيد.

درس چهارم:ساخت صداهاي drum
شما در اين بخش نحوه ي ساخت صداهاي دلخواه با Drum و precussion خواهيد آموخت.

فصل سوم:sequencing

درس اول:ساخت آهنگ
در اين درس  نحوه ي ساخت آهنگ را در Reason مي آموزيد.

درس دوم:ميکس صدا
در اين بخش شما با ساختن mixer در Reason آشنا مي شويد.

درس سوم:تنظيمات base
اين قسمت تنظيمات Base .را به شما آموزش مي دهد.

درس چهارم:تغييرات لازم در محيط کار
اين قسمت تغييراتي را که در محيط کار خود نياز داريد را به شما آموزش مي دهد.

درس پنجم:اعمال تغيير در صدا
در اين درس ياد مي گيريد که تغييرات دلخواه را در صدا هاي ضبط شده اعمال کنيد.

درس ششم:ضبط  صدا در reason
اين قسمت چگونگي ضبط صدا را به شما مي آموزد.

درس هفتم:ابزارها
شما در اين درس طريقه ي اضافه کردن ابزارهاي مورد نظر ,تغييراتي که آنها ايجاد مي کند را مي آموزيد.

درس هشتم:شکست صدا
اين بخش به شما نحوه ي شکستن صدا و تاثير آن را به شما مي آموزد.

فصل چهارم:ساخت آهنگ با گيتار و پيانو

درس اول:فيلتر هاي drum
شما در اين بخش با فيلتر هاي Drum و نحوه ي کار با آنها آشنا مي شويد.

درس دوم:تنظيمات base گيتار
اين درس تنظيمات Base گيتار را به شما مي آوزد.

درس سوم:قطعات گيتار
در اين درس نحوه ي کار روي قطعات گيتار را مي آموزيد.

درس چهارم:
اين بخش در رابطه با جزئيات کار بر روي قطعات گيتار آموزش ميدهد.

درس پنجم:
در اين بخش شما ياد مي گيريد که چطور قطعات پيانو را به موزيک مورد نظر خود اضافه کنيد.

درس ششم:
اين درس طريقه ي ساخت يک قطعه را به شما مي آموزد.

درس هفتم:
صداي کوبيدن و ضربه هايي مانند آن را مي توانيد به آهنگ خود اضافه کنيد.

درس هشتم:
اين درس نحوه ي  تنظيمات آهنگ را به شما مي آموزد.

درس نهم:
در اين درس ياد مي گيرد که چگونه در آهنگ مورد نظر خود شکست ايجاد کنيد.

درس دهم:
شما با Drum و تغييراتي که در آهنگ ايجاد مي کند آشنا مي شويد..

فصل پنجم:ويرايش صدا

درس اول:
در اين درس ياد مي گيريد که چطور فاصله ي بين قطعات را از بين ببريد.
درس دوم:شما در اين درس شيوه ي ساخت آهنگ از طريق تکرار کردن يک بخش را مي آموزيد.
درس سوم:اين قسمت ايجاد شکست در صدا را به شما مي آموزد.
درس  چهارم:اين درس شيوه ي کار با ابزارهاي موجود در Reason  آهنگ مي گذارد را به شما مي آموزد.
و تاثيراتي که بر روي
درس پنجم:در اين درس پر کردن فضاي خالي يا سکوت هايي که بين قطعات ايجاد شده است را خواهيد آموخت.
درس ششم:در اين بخش مي آموزيد که صداهايي را که بلند  يا شکسته هستند و مناسب کار شما نيستند را درست و مناسب کنيد.
درس هفتم:شما در اين بخش ياد ميگيريد که چطور قسمت هاي مختلف يک قطعه را با هم ترکيب کنيد و  يک صداي واحد بسازيد.
درس هشتم:اين بخش ايجاد يک لايه ي جديد و کار روي آن را به شما مي آموزد.
درس نهم:اين درس  در مورد نحوه ي شروع کردن  و به پايان رساندن آهنگ توضيح مي دهد.
درس دهم:اين درس خروجي گرفتن از کل کارهايي که انجام داده ايد و آهنگ مورد نظر را به شما مي آموزد.

فصل ششم:برنامه هاي صوتي در Reason
درس اول:شما در اين درس نحوه ي کار با sampLe را ياد مي گيريد.
درس دوم:دراين درس کار با Logic Express را خواهيد آموخت.
درس سوم:شما در اين درس کار با RecycLe را ياد مي گيريد.
درس چهارم:اين بخش کار با Dr.rex Loopرا به شما مي آموزد.
درس پنجم:شما در اين درس ياد مي گيريد که چگونه صدا ها را تحت  تاثير افکت هاي مورد نظر خود قرار دهيد.
درس ششم:در اين درس کار با NN-XT را مي آموزيد.

فصل هفتم:مراحل تغيير صدا در Reason

درس اول:اين بخش توضيحاتي در مورد NN-XT به شما ارائه مي دهد.
درس دوم:شما در اين درس  شيوه ي ترکيب صدا ها را ياد ميگيريد.
درس سوم:شما در اين درس خواهيد آموخت که چطور قسمت هاي اضافي و بي استفاده را از صداي خود حذف کنيد.
درس چهارم:اين بخش شيوه ي تک خواني و تک نوازي را به شما مي آموزد.
درس پنجم:اين قسمت نحوه ي اتصال کابل ها در Reason را به شما مي آموزد.
درس ششم:شما در اين درس ياد مي گيريد که با سطوح مختلف صدا کار کنيد.

فصل هشتم:ترکيب کردن صدا ها يا جداسازي آنها

درس اول:در اين درس شيوه ي اتصال کابل ها را مي آموزيد.
درس دوم:در اين بخش کار با NN-XT را مي آموزيد.
درس سوم:اين درس در مورد يک سري از افکت ها توضيح مي دهد.
درس چهارم:اين درس کار بر روي سيگنال ها و تاثيرات آنها روي آهنگ آموزش مي دهد.

فصل نهم:Mix
درس اول:در اين درس مي آموزيد که چگونه سطوح مختلف صدا را با هم ترکيب کنيد.
درس دوم:در اين درس ترکيب صداها با يکديگر را ياد ميگيريد .
درس سوم:شما در اين درس ميکس شکست هاي صدايي را مي آموزيد.
درس چهارم:اين درس در مورد ميکس کردن آواها و چيدمان آنها کنار يکديگر توضيح ميدهد.

فصل دهم:Mastering

درس اول:اين بخش ابزارهاي پايه اي لازم براي اين بخش توضيح مي دهد.
درس دوم:اين درس نحوه ي اتصال کابل ها در اين قسمت را آموزش ميدهد.
درس سوم:اين درس کار با Equlizer را به شما مي آموزد.

 

پیشنهاد می کنیم همین حالا از طریق فروشگاه نگاره این بسته را سفارش دهید.