5 نکته مفید برای افرادی که به تازگی گیتار زدن را شروع کرده اند

5 نکته مفید برای افرادی که به تازگی گیتار زدن را شروع کرده اند

یادگیری یک ساز جدید می تواند وحشتناک و  دلهره آور باشد. شما  احتمالا یک روزی تصور میکردید که نواختن گیتار  کاری بسیار ساده است. افراد بسیاری میتوانند این کار را انجام دهند، بنابراین برداشتن یک گیتار و نواختن آن در […]