انواع روشهای سینتی سازها

 انواع روشهای سینتی سازها

  • افزایشی یا Additive: این روش با افزودن تعداد خاصی از هماهنگ های فرکانس پایه به تولید صدای مورد نیاز میپردازد (طبق اصل فوریه). یک نمونه ی آنالوگ از این روش Hammond organ میباشد. روش افزایشی قانون پایه Wavetable ها نیز میباشد

 

  • کاهشی یا Subtractive: روش کاهشی بر پایه فیلتر گذاری بر روی امواج غنی از نظر تعداد هامونیک ها کار میکند.بخاطر سادگی روش کاهشی این روش در اولین مدل های سینتی سایزر های موگ بکار رفته و هنوز هم پرکاربردترین میباشد.

 

  • FM یا Frequency Modulation: در این روش فرکانس یک waveform دیگری را کنترل میکند. نمونه ی خوبی از این روش یاماها DX7 میباشد.

 

  • AM یا Amplitude Modulation: این روش تا حدی مانند روش FM میباشد با این تفاوت که در اینجا بجای فرکانس , دامنه موج ,مورد نظر قرار میگیرد. (از این روش برای تولید صداهای زنگدار استفاده میشود Ring Modular )

 

  • Distortion: از نمونه های روش فوق سینتیسایزر Casio CZ میباشد

 

  • ذره ای یا Granular: این روش بر پایه دستکاری قطعه های بسیار ریز امواج عمل میکند.

 

  • Physical modeling: در این روش از فرمول ها و الگوریتم های خاصی بهره میگیرند تا صدای سازهای acoustic (و یا هر صدای طبیعی دیگر) را هرچه بهتر شبیه سازی کنند.

 

http://narmafzarsara.persiangig.com/LifeMelody/Pic%20Golchin/Black%20%27N%20Blue%20preview.jpg

 

……………………………………………. کاربردی ترین سینتی سایزرها  …………………………………………….