قانون و قائده کشک است؟ جف هیلی چه میکرد؟

در کار هنری هیچ اصراری بر انجام تمام کارها روی همان اصل سابق نیست و شما می توانید با توجه به شرایط و نیز نیاز های زمان خود تغییراتی را در هر ساختار بوجود آورید و بدانید مهم نتیجه است. اگر حاصل کار شما مورد استقبال عموم قرار گیرد شما موفق هستید و قطعا کار شما که تا دیروز کاری اشتباه بود به یکباره به یک سبک تبدیل شده و بسته به زیبایی و اثربخشی هنر ابداعی شما، بر ادامه روند پیشرفت آن هنر تاثیر خواهد گذاشت.

جف هیلی Jeff Healey متولد 1966 تورنتو کانادا ، گیتاریست و خواننده نابینای سبک جز و بلوز راک بود . جف با اینکه نابینا بود ولی با استعدادی که داشت خیلی زود به یکی از بزرگان گیتار الکتریک کانادا تبدیل شد .او با گروهش از سال 1988 پنج البوم منتشر کرد . همچنین به شکل سولو هفت البوم از او به جا مانده . جف هیلی در سن 41 سالگی در سال 2008 بر اثر سرطان درگذشت . روحش شاد .

طرز گرفتن گیتار جف روشی ابداعی بود که قبلا در جایی دیده نشده بود. هرچند بعد از او نیز از این روش گیتار گرفتن جایی استفاده نشد ولی جسارت او بر نجام کار و نتیجه گیری با روش دیگر جای تحسین دارد.

جف هیلی