هدیه های ویژه شرکت نگاره

—————————————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————————————–

هدیه ویژه شرکت نگاره : نماد بسیار زیبا و ظریف سنتور چوبی ، هدیه ویزه شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 200000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این سنتور کاملا از چوب بوده و ظاهرش کاملا شبیه به یک سنتور واقعی می باشد.

—————————————————————————————————————————————–

هدیه شماره 2 شرکت نگاره : نماد بسیار زیبای و ظریف تنبک چوبی ، هدیه دیگر شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 180000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این تنبک کاملا از چوب بوده که روی چوب این تنبک بسیار تراشکاری ظریفی انجام شده است و کاملا این نماد شبیه یه تنبک واقعی است که پوست این هدیه نیز از پوست طبیعی می باشد.

—————————————————————————————————————————————–

هدیه شماره 3 شرکت نگاره : نماد بسیار زیبای کمانچه ، هدیه دیگر شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 170000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این کمانچه کاملا از چوب بوده و ظاهرش کاملا شبیه به یک کمانچه واقعی می باشد.

—————————————————————————————————————————————–

هدیه شماره 4 شرکت نگاره : نماد بسیار زیبای سه تار چوبی ، هدیه دیگر شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 160000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این کمانچه کاملا از چوب بوده و ظاهرش کاملا شبیه به یک کمانچه واقعی می باشد.

—————————————————————————————————————————————–

هدیه شماره 4 شرکت نگاره : نماد بسیار زیبای دف ، هدیه دیگر شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 150000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این دف کاملا از پوست طبیعی بوده و ظاهرش کاملا شبیه به یک دف واقعی می باشد که بر روی پوست این دف همانند دف های واقعی نقاشی شده است.

—————————————————————————————————————————————–

هدیه شماره 5 شرکت نگاره : نماد بسیار زیبای ساز کوبه ای دمام ، هدیه دیگر شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 1400000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این دف کاملا از پوست طبیعی بوده و ظاهرش کاملا شبیه به یک دمام واقعی می باشد.

http://www.zibabox.com/img/p/2/4/3/0/2430.jpg

—————————————————————————————————————————————–

هدیه شماره 6 شرکت نگاره : نماد بسیار زیبای طبل کوبه ای ، هدیه دیگر شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 1200000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این طبل کاملا از پوست طبیعی بوده و ظاهرش کاملا شبیه به یک طبل واقعی می باشد.

—————————————————————————————————————————————–

هدیه شماره 7 شرکت نگاره : نماد بسیار ساز بادی نی ، هدیه دیگر شرکت نگاره برای تمامی عزیزانی که از این شرکت به مبلغ 1000000 (فقط وی اس تی) خریداری نمایند.جنس این نی کاملا از چوب طبیعی بوده و ظاهرش کاملا شبیه به یک چوب واقعی می باشد.

—————————————————————————————————————————————–

.

.

…….

…..

….

..

.

فروشگاه شرکت نگاره