کلاه برداری در غالب اسپانسر

چند سالی است کلاه برداری در غالب اسپانسر خوانندگی مد شده است. بسیاری آگهی کرده اند که اسپانسر صدای شما می شوند. روش آنها بدین شکل است که به شما می گویند هزینه آهنگ شما را پرداخت میکنند و فقط درصد کمی را شما متقبل می شوید. آنها می گویند شما فقط هزینه استودیو را بدهید ، می گویند آهنگی که به شما می دهیم آهنگی است که حدود هفت الی ده ملیون ارزش دارد و شما فقط ده درصد یا بیست درصد آن که درحدود هفتصد هزار تومان تا یک ملیون است بدهید. در صورتی که آن آهنگ بسیار بی ارزش با هزینه ضبط و میکس و مسترینگ غیر حرفه ایش دویست هزار تومان هم ارزش ندارد !!! و فرد مراجعه کننده از نا آگاهی خود فریب می خورد. و معمولا آهنگی بسیار ضعیف را در میان میگذارند تا بدان بهانه ساعات آن اتاقک که استدیوی خود می نامند را پر کنند. برخی از آنها چون میدانند آن شخص به هیچ عنوان با این آهنگ مطرح نمی شود بنابر این ترس از این ندارند که آهنگ را به افراد متعددی نیز بفروشند. بر فرض اینکه به طور اتفاقی آن فرد آن آهنگ بی ارزش را دوباره در گوشی مثلا اقوام شخصی دیگر با خواننده ای دیگر بشنود و اعتراض کند ، میگویند که این آهنگ از آنها دزدیده شده و آهنگ بی ارزش دیگری به فرد میدهند و بعید است آن شخص دوباره آن را بشنود .